Lesson Series

Advance Teknik Closing Sales

Teknik dan cara yang betul untuk pengaruh pelanggan. Apa ayat yang nak dipakai dan strategi yang sesuai untuk setiap pelanggan yang anda layan.